OSLO: 70-årsdagen for atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble markert verden over i august. Torsdag 6. august møtte rundt 6000 mennesker opp på Youngstorget i Oslo, for å kreve et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Flere store norske artister stod på scenen, og Hiroshima-overlevende Toshiki Fujimori og de andre apellantene var tydelige i sitt budskap: atomvåpen må forbys nå!

PRESSEMELDING FRA ICAN NORGE: – Vi er svært glade og takknemlige for det store oppmøtet, sier rådgiver i ICAN Norge, Sigrid Z. Heiberg. – Dette var en viktig markering. Utslettelsen av de to japanske byene i august 1945 var en enorm humanitær katastrofe, og ble startskuddet på en opprustning verden aldri hadde sett maken til. Fremdeles finnes rundt 16 000 atomvåpen, hundrevis av dem i høyberedskap.

Daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland, menermarkeringen viser at folk flest forlengst har innsett at dette ikke kan fortsette. – Heldigvis har nå også mange av verdens ledere forstått at situasjonen er uholdbar. Ny kunnskap om den enorme risikoen atomvåpen utgjør, og den overhengende faren for ulykker, tilsier at noe må gjøres. Over hele kloden foregår det nå en folkereisning for nedrustning, fred og et forbud mot atomvåpen. The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) vokser dag for dag, med hundrevis av medlemsorganisasjoner fra alle verdenshjørner. Over 100 land har gjennom det humanitære løftet forpliktet seg til å jobbe for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen.

Skaland mener det er oppsiktsvekkende at Norge, som tradisjonelt har vært en forkjemper for fred og humanitær nedrustning, enda ikke har sluttet seg til løftet. – Dette på tross av at det var Norge, under den rødgrønne regjeringen i 2013, som startet det såkalte humanitære initiativet, som igjen har ledet fram til dette løftet.

– Vi i ICAN Norge, og mange med oss, mener det er på tide at regjeringen og Børge Brende følger opp. 26. september er FNs internasjonale dag for total eliminering av atomvåpen, og er en god anledning til å tilslutte seg det humanitære løftet. 8 av 10 nordmenn støtter et forbud, flertallet på Stortinget ønsker at Norge skal ta en lederrolle i dette arbeidet, og utenriksministerens eget parti, Høyre, har vedtatt at de støtter “utviklingen av nye humanitærrettslige instrumenter for å styrke eksisterende nedrustningsavtaler”.

– Hvorfor nøler du, Børge Brende? Som Hiroshimaoverlevende Toshiki Fujimori sa til folkehavet på Youngstorget: “Så lenge vi fortsetter å true hverandre med atomvåpen vil det aldri bli fred på jorda. Menneske og atomvåpen kan aldri leve fredelig sammen, men vi vet alle hvordan vi kan bli kvitt disse våpnene for alltid. Nå gjelder det bare å finne motet til å sette dette ut i praksis.”

OM ICAN

Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen (ICAN) er en global koalisjon av organisasjoner som mobiliserer folk til å inspirere, overtale og presse myndighetene til å sette i gang forhandlinger om et internasjonalt atomvåpenforbud. Koalisjonen har over 400 medlemsorganisasjoner i 95 land, og ble lansert i 2007.

 

KONTAKTER

Daglig leder i ICAN Norge Anne Marte Sundnes Skaland

skaland@icanw.org

Tlf. 975 73 517

Rådgiver i ICAN Norge, Sigrid Z. Heiberg

sigrid@icanw.org

Tlf. 406 41 077

 

TAKK

Vi ønsker også å benytte anledningen til å gi en stor takk til alle artister og bidragsytere, som gjorde arrangementet på Youngtorget mulig.

Takk til konferansier Anders Danielsen Lie, skuespiller Espen Klouman Høiner, og alle som stilte opp som frivillige og hjalp til med smått og stort.

Takk til våre medarrangører:

Nei til atomvåpen, Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, LO, Norges Fredsråd, Norske leger mot atomvåpen.

Takk til samarbeidspartner Oslo World Music Festival

Takk til sponsorer:

Fritt Ord, Oslo Kommune, Human-Etisk Forbund, Industri Energi, Fagforbundet, Fellesfor-
bundet, Handel og Kontor, Norsk Tjenestemannslag, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelar-
beiderforbund, Norsk Transportarbeiderforbund

En spesiell takk til primus motor og arrangementsansvarlig Anne Gerd Grimsby Haarr