På sin hovedforsamling i Moskva vedtok World Medical Association (WMA) 17. oktober 2015 en sterk resolusjon mot atomvåpen. WMA oppfordrer alle regjeringer til å arbeide for å forby og eliminere slike våpen. Resolusjonen sier også at leger og deres nasjonale foreninger har en plikt til å arbeide for fjernelse av atomvåpnene.

WMA er en fri og uavhengig føderasjon av nasjonale legeforeninger fra 111 land. Organisasjonen arbeider for å tjene menneskeheten ved å fremme høyest mulige standarder for medisinsk utdanning, forskning, praksis og etikk og for å fremme gode helsetjenester i hele verden. WMA har ved flere anledninger også tidligere uttalt seg imot atomvåpen og imot kjernefysiske prøvesprengninger.

Her følger resolusjonsteksten:

World Medical Association (WMA) Statement on Nuclear Weapons
Adopted 17 October 2015
The WMA Declarations of Geneva, of Helsinki and of Tokyo make clear the duties and responsibilities of the medical profession to preserve and safeguard the health of the patient and to consecrate itself to the service of humanity. The WMA considers that it has a duty to work for the elimination of nuclear weapons.
Therefore the WMA:
2.1 Condemns the development, testing, production, stockpiling, transfer, deployment, threat and use of nuclear weapons;
2.2 Requests all governments to refrain from the development, testing, production, stockpiling, transfer, deployment, threat and use of nuclear weapons and to work in good faith towards the elimination of nuclear weapons;
2.3 Advises all governments that even a limited nuclear war would bring about immense human suffering and substantial death toll together with catastrophic effects on the earth’s ecosystem, which could subsequently decrease the worlds food supply and would put a significant portion of the world’s population at risk of famine; and
2.4 Requests that all National Medical Associations join the WMA in supporting this Declaration, use available educational resources to educate the general public and to urge their respective governments to work towards the elimination of nuclear weapons.
2.5 Requests all National Medical Associations to join the WMA in supporting this Declaration and to urge their respective governments to work to ban and eliminate nuclear weapons.