Sammen med 40 andre sivilsamfunnsorganisasjoner rettet NLA en appell til statsminister Erna Solberg om at Norge måtte stemme ja til FN-resolusjonene om atomvåpen. Appellen ble overlevert til statsministerens kontor mandag 2. november 2015. Bakgrunnen for appellen var at utenriksminister Børge Brende hadde varslet at Norge ikke ville støtte resolusjonene fordi de etter hans mening ikke var forenlige med Norges Nato-medlemsskap.

 

Appell til statsminister Erna Solberg: Stem ja til FN-resolusjonene mot atomvåpen!


De undertegnede organisasjoner og aktører oppfordrer på det sterkeste statsminister Erna
Solberg til å sikre at Norge under voteringen i FNs generalforsamling 2-9 november 2015
stemmer ja til følgende foreslåtte FN-resolusjoner om atomvåpen:


• A/C.1/70/L.37 Humanitarian consequences of nuclear weapons
• A/C.1/70/L.40 Ethical imperatives for a nuclear-weapon-free world
• A/C.1/70/L.38 Humanitarian Pledge for the prohibition and elimination of nuclear weapons
• A/C.1/70/L.13 Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations


Alle disse resolusjonene har som formål å bidra til framgang innen kjernefysisk nedrustning. De
utgjør en videreføring av det svært vellykkede humanitære initiativet vedrørende atomvåpen, som
ble startet med en konferanse i Oslo i 2013. På dette tidspunktet i det humanitære initiativet er det
kritisk at Norge ikke vakler.


Atomvåpen utgjør en global trussel som det haster med å fjerne. De beskytter oss ikke, men utsetter
oss for uakseptabel risiko, forverrer internasjonale spenninger og gjør konflikter mer farlige. Det
finnes fortsatt rundt 16000 atomvåpen i verden i dag. Flere atomvåpenstater har langsiktige planer
om å beholde og modernisere sine atomvåpenarsenaler, og faren for spredning til flere statlige og til
ikke-statlige aktører er reell. Ny kunnskap som har framkommet gjennom det norskstartede
humanitære initiativet viser at faren for detonasjoner av atomvåpen er mye større enn tidligere
antatt. Vi har allerede en rekke ganger vært ubehagelig nærme slike detonasjoner på grunn av
ulykker og nesten-bruk.


Internasjonale forhandlinger om å forby og avskaffe atomvåpen må igangsettes så raskt som mulig.
For at det skal være mulig å oppnå resultater må slike forhandlinger være åpne for alle stater, men
ikke kunne blokkeres av noen. Heller ikke av atomvåpenstater. Oppfatningen om at beslutninger må
tas ved konsensus har altfor lenge hindret fremgang i arbeidet for internasjonal nedrustning og ikkespredning.

Alle stater har et ansvar for å gjøre alt i sin makt for å påvirke til framgang innen det fastlåste
internasjonale arbeidet med kjernefysisk nedrustning. Norsk støtte til en prosess for å forby og
avskaffe atomvåpen vil være i tråd med oppfordringer fra FNs generalsekretær Ban Ki-moon, Den
internasjonale Røde Kors-komiteen, pave Frans, Kirkenes Verdensråd, internasjonal fagbevegelse
ITUC som organiserer 200 millioner medlemmer og en lang rekke andre aktører. De har lagt sin
tyngde bak kravet om et forbud, fordi dette nå er et humanitært imperativ. Det politiske flertallet på
Stortinget har også sagt tydelig fra om at Norge må ha en lederrolle i det internasjonale arbeidet for
et forbud mot atomvåpen, og at dette lar seg forene med vårt NATO-medlemskap.


Atomvåpenstater hevder at de fortsatt trenger atomvåpen for sin sikkerhet og holder dermed resten
av verden som gisler under en trussel om utslettelse. Så lenge Norge unnlater å utfordre USA,
Storbritannia og Frankrike på dette innenfor NATO, bidrar vi til å legitimere atomvåpen og
kjernefysisk avskrekking og til å gjøre arbeidet for nedrustning og ikke-spredning vanskeligere.


Som Ban Ki-moon har sagt: Det finnes ingen rette hender for feil våpen.

Tilsluttede organisasjoner:


1. Attac
2. AUF
3. Bellona
4. Care Norge
5. Changemaker
6. Den norske pugwashkomité
7. Fagforbundet
8. Greenpeace
9. Grønn Ungdom
10. Handel og Kontor
11. Human-Etisk Forbund
12. Humanistforbundet
13. Humanistisk Ungdom
14. ICAN Norge
15. Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet
16. Kirkens Nødhjelp
17. Kristelig Folkepartis Ungdom
18. Likestilling Integrering og Mangfold (LIM)
19. Medisinstudenter for fred og sosialt ansvar
20. Mellomkirkelig råd
21. Miljøpartiet De Grønne
22. Natur og Ungdom
23. Naturvernforbundet
24. Nei til Atomvåpen
25. Norges Fredslag
26. Norges Fredsråd
27. Norges Kristne Råd
28. Norsk Folkehjelp
29. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
30. Norske leger mot atomvåpen
31. NTL
32. PRESS
33. Rød Ungdom
34. Røde Kors Ungdom
35. Rødt
36. Senterungdommen
37. Sosialistisk Ungdom
38. Sosialistisk Venstreparti
39. Unge Venstre
40. Venstre
41. WWF

Tilsluttede enkeltpersoner:


Alexandra Archetti Stølen, festivalsjef Oslo World Music Festival
Biskop Bernt Ivar Eidsvig, katolsk biskop av Oslo
Biskop em. Gunnar Stålsett, ærespresident i Religioner for Fred
Biskop Tor B. Jørgensen
Bjørn Eidsvåg, artist
Dag Sørås, komiker
Magnar Åm, komponist og professor i musikk
Maja Ratkje, komponist og musiker
Per Fugelli, professor i sosialmedisin
Petter Bøckmann, zoolog
Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo,
Sigrid Bonde Tusvik, komiker
Sunniva Rose, fysiker og blogger
Trygve Seim, komponist og musiker
Vigdis Hjort, forfatter
Åse Kleveland, artist og politiker