Ved avstemmingen over tre resolusjonstekster om atomvåpennedrustning i FNs hovedforsamling 2. november 2015, valgte Norge å avstå fra å stemme over to resolusjoner og stemte i mot den tredje. Dette innebærer et tydelig linjeskifte i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk og er ikke i samsvar med stortingsflertallets ønske. Se mer i pressemeldingen fra Norsk Folkehjelp under.

Norge støttet ikke FN-resolusjonene mot atomvåpen

3.11.2015 2:13 | Norsk Folkehjelp

Tre FN-resolusjoner mot atomvåpen ble vedtatt med overveldende flertall på FNs generalforsamling i New York natt til tirsdag norsk tid. Til tross for advarsler fra stortingsflertallet og norske organisasjoner fullførte regjeringen et oppsiktsvekkende linjeskift i norsk atomvåpenpolitikk og støttet ingen av de tre resolusjonene.

De tre FN-resolusjonene som nå har blitt vedtatt, er en videreføring av et atomvåpeninitiativ som den forrige regjeringen startet – det såkalte humanitære initiativet. Norge avsto imidlertid i natt fra å stemme under voteringen over to av disse resolusjonene, og stemte nei til den tredje.

Norge avsto da FN-resolusjonen om atomvåpens humanitære konsekvenser ble vedtatt med 136 mot 18 stemmer. Norge avsto også fra å stemme da FN-resolusjonen om et humanitært løfte om å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen ble vedtatt med 128 mot 29 stemmer. Til sist stemte Norge nei til en FN-resolusjon fremmet av Sør-Afrika, som sier at alle stater har et etisk ansvar for å forby og avskaffe atomvåpen. Denne ble vedtatt med 124 mot 35 stemmer.

– Med denne stemmegivingen kastet regjeringen fullstendig vrak på den rødgrønne regjeringens humanitære initiativ. Den får Norge til å fremstå som en høyst upålitelig samarbeidspartner. Dette vekker oppsikt internasjonalt. Land som Østerrike, Mexico, Sør-Afrika og Irland, som sto sammen med Norge i oppstarten av det humanitære initiativet, har god grunn til å føle seg sviktet, sier våpenpolitisk leder Grethe Østern i Norsk Folkehjelp.

De tre FN-resolusjonene som nå har blitt vedtatt, legger grunnlaget for snarlig oppstart av internasjonale forhandlinger om å forby og avskaffe atomvåpen. Slike forhandlinger vil være åpne for alle stater, men vil ikke kunne blokkeres av noen. Heller ikke av atomvåpenstater.

Før avstemningen begynte tok Australia ordet på vegne av seg selv og 26 andre land som får beskyttelse av USAs atomvåpen. I dette innlegget var Norge med på å beklage FN-resolusjonene som hadde blitt fremmet som resultat av det norskstartede humanitære initiativet. Resolusjonene ble kritisert for å bidra til økt splittelse internasjonalt vedrørende kjernefysisk nedrustning.

– Regjeringen har under FNs generalforsamling i år lånt krefter til atomvåpenstaters desperate forsøk på å bevare atomvåpen som legitime virkemidler og beholde det kvelertaket de i flere årtier har hatt på arbeidet med kjernefysisk nedrustning, sier Østern.

Hun er særlig kritisk til at regjeringen viser så lite respekt for at det politiske flertallet på Stortinget – bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne – har gjort det klart at de mener at Norge skal ta en lederrolle i arbeidet for å få på plass et forbud mot atomvåpen, og at dette er forenlig med norsk medlemskap i NATO.

-Regjeringens manglende lydhørhet må føre til sterke reaksjoner på Stortinget. Men denne prosessen er nå ustoppelig, og stortingsflertallet vil få flere anledninger til å gjøre det klart for regjeringen at den må lytte. Norge vil kunne innta sin lederposisjon i det humanitære initiativet igjen, sier Østern.

En fjerde resolusjon som også skulle stemmes over natt til tirsdag, ble utsatt til senere i uken etter hardt press fra atomvåpenstater.