International Physicians for the Prevention of Nuclear War ble dannet mot slutten av 1980, holdt sin første internasjonale konferanse våren 1981 og fikk Nobels fredspris i 1985.

Bak denne fenomenale utviklingen lå mange sammenfallende faktorer. Den viktigste grunnen til at IPPNW ble funnet å være en verdig prisvinner etter bare 4-5 års virksomhet, var at organisasjonen på en så sterk og tydelig måte fortalte den usminkede sannhet om de medisinske konsekvensene av atomvåpen. Nobelkomiteen la legenes opplysnings- og opinionsdannende arbeid til grunn for sitt vag, men pekte samtidig på den forbrødning mellom øst og vest som organisasjonen representerte.

I NLAs medlemsblad nr 1-1986 er talene fra Nobelkomiteens formann Egil Aarvik og IPPNWs to co-presidenter gjengitt, sammen med annet stoff om pristildelingen.

 

Flere medlemsblad er tilgjengelig i medlemsbladarkiv.