Den 24. Januar er det 70 år siden FNs hovedforsamling enstemmig vedtok sin aller første resolusjon. Denne handlet om å etablere en kommisjon som skulle legge frem forslag om fredelig bruk av atomenergi og eliminering av atomvåpen.

Av John Gunnar Mæland, leder Norske leger mot atomvåpen

Den 24. Januar er det 70 år siden FNs hovedforsamling enstemmig vedtok sin aller første resolusjon. Denne handlet om å etablere en kommisjon som skulle legge frem forslag om fredelig bruk av atomenergi og eliminering av atomvåpen. På det tidspunktet var det bare USA som hadde utviklet atomvåpen og verden hadde en virkelig mulighet for å fjerne disse. Dessverre lyktes man ikke og fikk i stedet et vanvittig våpenkappløp mellom supermaktene som kulminerte på 1980-tallet med over 70 000 atomstridshoder. I dag er tallet redusert til vel 15 000, men til gjengjeld er det kommet til åtte nye atommakter, med Nord-Korea som den nyeste.

Til tross for at ”alle” ønsker seg en verden uten atomvåpen og at internasjonale avtaler forplikter atommaktene til å forhandle med sikte på total eliminering av disse våpnene, står nedrustningsarbeidet stille. Utålmodigheten stiger i den store majoriteten av atomvåpenfrie land, ikke minst som følge av ny innsikt i de humanitære konsekvensene av bruk av slike våpen. I perioden februar til august i år møtes landene til åpne diskusjoner om hvordan man skal komme ut av dette dødvannet, som følge av en ny FN-resolusjon vedtatt høsten 2015. Denne såkalte OEWG gir Norge en mulighet for å komme med konstruktive bidrag til hvordan FNs aller første resolusjon kan oppfylles.