Den norske legeforening har bedt Utenriksdepartementet om å arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Dette skjer på bakgrunn av at Verdens legeforening (WMA) i 2015 vedtok en uttalelse går inn for å forby atomvåpen. Brevet kan du lese her.

"Oppfølging av FN-resolusjon om atomvåpen Dato: 01.02.2016
Den norske legeforening er medlem av Verdens legeforening (WMA). WMA er en internasjonal forening med 112 medlemmer. WMA arbeider spesielt med menneskerettigheter og legeetiske spørsmål. På generalforsamlingen i Moskva i 2015 ble det
vedtatt en uttalelse om atomvåpen som blant annet går inn for å forby atomvåpen. Uttalelsen
er vedlagt.
 
På bakgrunn av uttalelsen fra WMA anmoder Den norske legeforening norske myndigheter
ved Utenriksdepartementet i aktuelle fora å arbeide for et internasjonalt forbud mot
atomvåpen."