Velkommen til landsmøte 2016! Møtet er åpent for alle medlemmer av Norske leger mot atomvåpen. Her finner du program og saksliste.

Norske leger mot atomvåpen
Landsmøtet 2016

Landsmøtet finner sted lørdag 9. april i Tromsø.
Sted: Fyrhuset kurs- og konferansesenter, Åsgård universitetssykehus, Åsgårdveien 9, 9016 Tromsø

Program:

Kl 1030-1230 Åpent møte:
• 69 år med Dommedagsklokken - John Gunnar Mæland
• Er et forbud mot atomvåpen innen rekkevidde? - Bjørn Hilt
Hvert innlegg på ca 30 minutter med 15 min. diskusjon

Kl 1230-1330    Lunsj

Kl 1400-1600  Landsmøte NLA 2016. Saksliste: se under.

Kl  1900-   Middag og sosial samling. Sted annonseres senere. Påmelding nødvendig til: Tordis.Sorensen.Hoifodt@unn.no

Alle er velkommen til kveldsmat fredag 8.4 hos Tordis Sørensen Høifødt, Kveldstuavn 7, telefon 95934119.

Søndag 10.4. arrangers work-shops om utvalgte temaer.

Dagsorden Landsmøtet 2016
1. Valg av referent og møteleder
2. Innkalling til årsmøte og dagsorden
3. Referat fra årsmøte 2015 – godkjennelse
4. Regnskap 2015
5. Årsrapport 2015 fra styret og studentgruppene
6. Handlingsprogram 2016
7. Budsjettforslag 2016
8. Valg av styreleder og styremedlemmer
9. Valg av valgkomite
10. Oppnevning av revisor