Norsk Folkehjelp, Norske leger mot atomvåpen, Nei til Atomvåpen og ICAN Norge har sendt alle partiene på Stortinget et
innspill i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om Global sikkerhetspolitikk 26. april, hvor blant annet det såkalte atomforliket skal behandles. I brevet listes 10 konkrete forslag til hvordan Norge bør følge opp dette atomforliket.