2. mai 2016 – Fire internasjonale organisasjoner for leger, sykepleiere og folkehelsespesialister har gått sammen om en felles uttalelse: ”Helsemessige og humanitære argumenter for å forby og eliminere atomvåpen”. Uttalelsen legges i dag frem for FNs åpne diskusjonsforum om nye veier i arbeidet mot en atomvåpenfri verden (OEWG) i Geneve. OEWG er opprettet på mandat fra FNs hovedforsamling, og vil legge frem sine forslag i høst.

Hele uttalesenn kan du lese her. 

2. mai 2016 – Fire internasjonale organisasjoner for leger, sykepleiere og folkehelsespesialister har gått sammen om en felles uttalelse: ”Helsemessige og humanitære argumenter for å forby og eliminere atomvåpen”. Uttalelsen legges i dag frem for FNs åpne diskusjonsforum om nye veier i arbeidet mot en atomvåpenfri verden (OEWG) i Geneve. OEWG er opprettet på mandat fra FNs hovedforsamling, og vil legge frem sine forslag i høst.

Uttalelsen bygger på de vitenskapelige fakta om atomvåpens helsemessige og humanitære konsekvenser som kom frem under tre internasjonale konferanser i Oslo (2013), Nayarit (2014) og Wien (2014). Uttalelsen fremhever at:

• en atomkrig vil kunne drepe langt flere mennesker i løpet av få timer enn antallet drepte under hele 2. verdenskrig;
• radioaktivt nedfall fra atomvåpeneksplosjoner vil forårsake kreft og sykdom i flere påfølgende generasjoner;
• bruk av mindre enn én prosent av verdens atomvåpenarsenaler vil kunne skape globale klimaforstyrrelser med påfølgende sultkatastrofe for over én milliard mennesker;
• de flere tusen atomvåpnene som atommaktene disponerer kan utløse en kjernefysisk vinter, hvilket vil innebære  en global økologisk kollaps på grunn av ekstrem nedkjøling;
• det finnes ingen helsemessig beredskap som kan yte tilfredsstillende hjelp til mennesker som overlever en atomkrig.

De fire helseorganisasjonene mener at OEWG-deltakerne har ”en unik mulighet og et felles ansvar for å ta lederskap om atomvåpennedrustning ved å omdefinere målet om nedrustning  til en prosess basert på de humanitære argumenter for å forby og eliminere atomvåpen”. De oppfordrer OEWG til ”å vurdere behovet for en ny internasjonal avtale som uttrykkelig forbyr atomvåpen ut fra deres uakseptable konsekvenser.”

De fire globale helseorganisasjonene som står bak uttalelsen er:

- World Medical Association (WMA) som organiserer 112 nasjonale legeforeninger, deriblant Den norske legeforening. Legeforeningens president Marit Hermansen uttaler: – Legeforeningen støtter arbeidet for en atomvåpenfri verden og oppfordrer den norske regjeringen til å jobbe for et forbud mot atomvåpen.

- International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) som fikk Nobels fredspris i 1985 for sitt opplysningsarbeid om de medisinske konsekvensene av en atomkrig. IPPNW har nasjonale foreninger i 64 land, deriblant Norske leger mot atomvåpen (NLA). NLAs leder John Gunnar Mæland sier: – Denne felles uttalelsen gir uttrykk for legers og andre helsearbeideres dype bekymring for hvilken trussel atomvåpen er for menneskehetens sikkerhet. Vi har en profesjonell forpliktelse til å forebygge det vi ikke kan helbrede.

- World Federation of Public Health Associations (WFPHA) som omfatter over 100 nasjonale folkehelseforeninger. Styreleder for Folkehelseforeningen i Norge Jorid Grimeland uttaler: – Vi må bidra til  fjerne den trussel atomvåpen er for menneskehetens sikkerhet. Vi kan bare minne oss om skadene vi erfarer fra Tsjernobylulykken.

- International Council of Nurses (ICN) som er en sammenslutning av over 130 nasjonale sykepleierforbund med mer enn 16 millioner sykepleiere som medlemmer.