Det strømmer fortsatt til mange nye underskrifter på Medisinsk appell om å forby og eliminere atomvåpen. Styret i NLA har derfor besluttet å forlenge kampanjeperioden ut november måned. Det er i denne perioden at forslaget om å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen blir behandlet i FNs generalforsamling. Appellen oppfordrer norske myndigheter til å støtte dette forslaget, slik at Norge plasserer seg på rett side av historien. Gi din støtte ved å skrive under appellen og be dine kolleger om å gjøre det samme!