På FNs generalforsamling er det nå lagt fram en resolusjon for å forhandle fram et forbud mot atomvåpen i 2017. Alt tyder på at resolusjonen vil få bred støtte, men det er uvisst hva Norge kommer til å stemme. Avstemningen skjer en gang mellom 24. oktober og 2. november. Markér din støtte for et forbud mot atomvåpen nå ved å signere Medisinsk appell!