I en fersk appell underskrevet av 1000 norske leger og medisinstudenter blir Stortinget og regjeringen oppfordret til å arbeide aktivt for et universelt forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning. Appellen ble overlevert Stortingets utenriks- og forsvarskomité torsdag 13. oktober.

Overlevering av appellen. Fra venstre Hans Asbjørn Holm, Liv Signe Navarsete, Marit Nybakk, John Gunnar Mæland, Signe Flottorp og Guro K. Bårnes.Appellen støttes av mange kjente norske leger, deriblant presidenten i Den norske legeforening, rektorene ved universitetene i Oslo og Trondheim og alle dekanene ved de fire norske medisinske lærestedene. Norske leger mot atomvåpen, som er den norske avdelingen av Internasjonale leger for forebyggelse av atomkrig (IPPNW) og som fikk Nobels fredspris i 1985, har tatt initiativ til appellen. – At så mange leger engasjerer seg for en verden uten atomvåpen, skyldes at vi leger forstår hvilke katastrofale humanitære konsekvenser bruk av disse våpnene vil ha, sier leder i Norske leger mot atomvåpen John Gunnar Mæland. – Selv én atombombe vil kunne drepe hundretusener sivile og skade like mange mennesker. Bruk av mange atomvåpen vil kunne få globale følger i form av store klimaendringer og svikt i matproduksjonen. Det finnes ingen effektiv hjelp mot disse skadene.

Verdens legeforening (WMA) anmodet i 2015 alle nasjonale legeforeninger om henstille til sine styresmakter om å arbeide for et forbud mot atomvåpen, noe Den norske legeforening fulgte opp i et brev til utenriksminister Brende 01.02.2016.

Økt oppmerksomhet om de humanitære konsekvensene av atomvåpen har brakt atomvåpennedrustning ut av det dødvannet den har befunnet seg i siste tiårene. Denne måneden behandler FNs generalforsamling et forslag om å starte opp forhandlinger i 2017 om et forbud mot atomvåpen. – Norge må stille seg på rett side av historien når avstemmingen skjer, sier John Gunnar Mæland. – Norge må gi sin støtte til at atomvåpen blir forbudt på linje med andre masseødeleggelsesvåpen. Veien til en verden fri for atomvåpen går gjennom et forbud.

Underskriftskampanjen fortsetter til FN har gjort vedtak om oppstart av forhandlinger om et forbud mot atomvåpen, noe som ventelig vil skje i månedskiftet november/desember 2016. Har du ennå ikke signert, kan du altså fortsatt slutte deg til kravet om at Norge må støtte et forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning her: