I forbindelse med den ukentlige morgendemonstrasjonen utenfor Utenriksdepartementet 17. oktober, overleverte NLAs nestleder Signe Flottorp Medisinsk appell om å forby og eliminere atomvåpen med listen over 1000 leger og legestudenter som til nå har underskrevet appellen. Appellen ble mottatt av politisk rådgiver i UD Bård Ludvig Thorheim. Flere styre- og rådsmedlemmer fra NLA møtte fram.