I dette rykende ferske heftet har vi samlet fakta om atomvåpens medisinske, humanitære og økologiske virkninger. Det er denne kunnskapen som Norske leger mot atomvåpen baserer sitt arbeid på. Det finnes kun én kur mot virkningene av atomvåpen – forbud og fullstendig avskaffelse.

Siden 1947 har den kjente «dommedagsklokken» på forsiden av tidsskriftet Bulletin of the Atomic Scientists vært et symbolsk bilde på hvor nær verden er en utslettelse på grunn av menneskeskapt teknologi. I 2015 ble klokken flyttet fram til tre minutter på tolv. Dommedagsklokken har ikke stått så nær midnatt siden den kalde krigen var på sitt verste tidlig på 1980-tallet. Det vitenskapelige panelet som stiller dommedagsklokken, begrunner sin økte bekymring blant annet med den pågående oppgradering av atomvåpenarsenalene og den manglende fremgangen i nedrustningsarbeidet.
 
De siste tiårene er verden blitt et farligere sted. Flere stater har skaffet seg atomvåpen, og alle atommaktene bruker store summer på å modernisere sine våpenarsenaler. Nedrustningsarbeidet står i stampe. Økt internasjonal spenning, regionale konflikter, terrorisme og politisk ustabilitet øker risikoen for at atomvåpen blir brukt på ny, villet eller ved uhell. En slik katastrofe kan unngås om verdens land erkjenner de enorme humanitære konsekvensene bruk av atomvåpen vil innebære; innser at disse våpnene må avskaffes; og vedtar et folkerettslig bindende forbud mot atomvåpen som basis for full atomnedrustning.
 
Leger i mange land har over lengre tid advart mot farene ved atomvåpnene. Den internasjonale legeforening mot atomkrig (IPPNW) fikk Nobels fredspris i 1985 for sitt opplysningsarbeid om de humanitære virkningene av atomkrig. Legenes budskap har fått fornyet aktualitet og oppmerksomhet i dag. Til dette kommer ny kunnskap om omfattende klimaendringer
etter selv en «begrenset» atomkrig, med påfølgende matmangel og sultedød for milliarder mennesker.

Faktaheftet finnes fritt tilgjengelig som pdf på våre nettsider her. Trykket versjon kan skaffes ved å sende e-post til info@legermotatomvapen.no

Teksten i heftet er delvis basert på Lær om atomvåpen, utarbeidet av Svenska läkare mot kärnvapen i samarbeid med Norske leger mot atomvåpen. Ansvarlige for heftet er John Gunnar Mæland, Julian Hamfjord, Bjørn Hilt og Kirsten K. Osen. Utgivelsen er støttet av Opplysningsmidler for fred, Utenriksdepartementet. ISBN 978-82-994328-1-8.