I september 2017 vil Den internasjonale legeforening mot atomkrig (IPPNW) og Medact arrangere kongressen "Health Through Peace". Formålet er å samle helsearbeidere og fredsaktivister for å diskutere årsaker til krig, vold og konflikt - og måter man kan intensivere fredsarbeid og demilitarisering for økt sosial verferd, bedret helse og en mer bærekraftig økologisk utvikling.

Registrering og overnatting
Kongressen avholdes ved Universitetet i York, UK i perioden 4. - 6. september 2017. Man kan allerede nå registrere seg her. Det er muligheter for overnatting på campus, alternativt finnes det flere hoteller i byen som er anbefalt av arrangørene.

Program
Programmet for kongressen er fortsatt under arbeid, men et preliminært utkast ligger her. Det er anledning å sende inn abstracts og forslag til workshops.