Alle medlemmer i Norske leger mot atomvåpen ønskes velkomne til landsmøte i Oslo 1. april.

Årets landsmøte i NLA finner sted på Folkehelseinstituttet, avd. Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten, Pilestredet Park 7, 0176 Oslo.

Av hensyn til planlegging, ber vi om forhåndspåmelding.

Om kvelden blir det sosial samling hjemme hos Signe Flottorp,  Seterliveien 2c, 1126 Oslo (på Nordstrand). De medlemmer som ønsker å delta, må melde seg til info@legermotatomvapen.no på forhånd.


Program:

Åpent møte kl 1000-1200 

kl 10.00-10.15  Velkommen ved John Gunnar Mæland

kl 10.15-11.00 Hvor står vi nå i visjonen om en atomvåpenfri verden? ved Sverre Lodgaard

kl 11.00-11.15 Pause og forfriskninger

kl 11.15-12.00 Forhandlingene om et forbud mot atomvåpen. Ferske inntrykk fra New York ved Anne Marte Skaland

Kl 12.00-13.00 Lunsj

Kl 13.00-15.00 Landsmøtet 2017

Kl 15.00-16.30 Workshops om utvalgte temaer

Dagsorden:

1) Valg av referent og møteleder
2) Innkalling til årsmøte og dagsorden
3) Referat fra årsmøte 2016 – godkjennelse
4) Regnskap 2016
5) Årsrapport 2016 
6) Handlingsprogram 2017
7) Budsjettforslag 2017
8) Valg av styreleder og styremedlemmer
9) Valg av valgkomite
10) Oppnevning av revisor