Saima Akhtar ble i helgen valgt som ny leder av Norske leger mot atomvåpen. 

Akhtar jobber som lege på Haukeland universitetssjukehus og har vært engasjert i arbeidet mot atomvåpen i en årrekke. Hun har tidligere vært europeisk studentrepresentant i Den internasjonale legeforening mot atomkrig og leder av Medisinstudenter for fred og sosialt ansvar.

– Min viktigste jobb som leder av Norske leger mot atomvåpen vil bli å støtte opp om arbeidet for et forbud mot atomvåpen, som allerede er godt i gang. Atomvåpen er i seg selv inhumane fordi de ikke skiller mellom sivile og stridende. Som helsepersonell har vi ikke noe å stille opp med dersom det skulle skje et atomvåpenangrep igjen. Forebygging i form av et forbud mot atomvåpen er den eneste riktige medisinen, sier Akhtar.

Hun mener det er ansvarsløst av regjeringen å ikke delta i forhandlingene om et forbud mot atomvåpen som nylig startet i FN. 132 stater var til stede under første forhandlingsrunde 27. til 31. mars, men Norge var ikke blant dem.

– Det er feigt av Norge å ikke delta i forhandlingene. I tillegg er det synd at regjeringen avskriver seg muligheten til å ha innflytelse på hva som skal stå i avtalen. Norge gjør seg selv uviktig i det viktigste initiativet som har blitt tatt innen arbeidet mot atomvåpen på mange tiår, slår Akhtar fast.

Norske leger mot atomvåpen er en del av Den internasjonale legeforening mot atomkrig, som startet ICAN - Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen i 2007.

– Det er fantastisk at forhandlingene om et forbud mot atomvåpen nå er i gang, og at to tredjedeler av FNs medlemmer støtter opp om dette, avslutter Akhtar.