Norske leger mot atomvåpen sitt landsmøte gikk av stabelen 1. april på Folkehelseinstituttet i Oslo. John Gunnar Mæland ble takket av som mangeårig leder for organisasjonen og Saima Akhtar ble valgt til ny leder. 

Først på programmet var et foredrag av statsviter Sverre Lodgaard med tittelen "Hvor står vi nå i visjonen om en atomvåpenfri verden?". Deretter innledet organisasjonssekretær Anne Marte Skaland om forhandlingene om et forbud mot atomvåpen i FN. Landsmøtet ble arrangert dagen etter at FNs første forhandlingsrunde om et forbud mot atomvåpen var avsluttet, og Skaland kom direkte fra New York til landsmøtet. 

John Gunnar ble takket av etter en lang og solid innsats som leder i NLA, men han fortsetter som medlem i styret. Tidligere nasjonal studentrepresentant for Medisinstudenter for fred, Saima Akhtar, ble valgt som ny leder. Akhtar har vært aktiv i NLA i en årrekke og jobber nå som lege på Haukeland Sjukehus i Bergen. Les hele referatet fra landsmøtet her