Universitetet i Bergen kjører en ny runde av nettkurset om medisinsk fredsarbeid i oktober/november 2017.

Det interaktive nettkurset Medical Peace Work handler om rollen som leger og annet helsepersonell har i voldsforebyggende og fredsfremmende arbeid. Atomvåpen er ett av temaene som tas opp, og Norske leger mot atomvåpen har bidratt i utviklingen av kurset. 

Medical Peace Work har startet opp 2. oktober og er fritt tilgjengelig til 26. november 2017.

Kurset går over 6 uker med følgende temaer/caser:

* Freds-helse-arbeid i væpnete konflikter
* Forebygging og håndtering av familievold
* Omsorgsfulle helsetjenester for flyktninger
* Medisinsk hjelp til overlevende av tortur

* Humanitære effekter av atomvåpen og behovet for forebygging
* Reduser helseeffekter av klimaendringer

Kurset er godkjent av Den norske legeforeningen for alle spesialiteter med 12 timer som valgfritt kurs
for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Ta kurset her og nå!