Er du medisinstudent med interesse for helsearbeideres samfunnsansvar i krig og andre kriser? Ønsker du å lære mer om de internasjonale forhandlingene om et forbud mot atomvåpen? Kunne du tenke deg å delta på Medact og IPPNWs verdenskongress i York 4-6 september? 

Norske leger mot atomvåpen (NLA) utlyser inntill fire reisetipend for medisinstudenter som ønsker å delta på Medact og International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) sin verdenskongress i York 4-6 september. 

Verdenskongressen heter i år Health Through Peace 2017 - Tackling public health crises in a changing, unstable world. Tematikken på programmet spenner fra atomvåpen til flyktningkrisen til klimaendringer. Den røde tråden er hvordan helsepersonell kan bidra i forebyggingen av kriser og til å lindre skader og redde liv når katastrofen er et faktum.

I forkant av verdenskongressen arrangerer IPPNW Students en sykkeltur som går fra Faslane til York 26. august til 2. september. Dersom du ønsker å delta på sykkelturen, kan du skrive om det i søknaden. 

Reisestipendet dekker rimeligste flyreise, opphold og konferanseavgift. 

Send en kortfattet søknad til leder i NLA Saima Akhtar (saima.naz.akhtar@gmail.com) innen 15. juni. 

Har du spørsmål, kontakt organisasjonssekretær Anne Marte Skaland (skaland@icanw.org / 97573517).