Andre runde av forhandlingene om et forbud mot atomvåpen har foregått i FN i New York siden 15. juni og vil fortsette fram til 7. juli. Da statene møttes 15. juni var det førsteutkastet til avtalen, skrevet på bakgrunn av diskusjonene fra første forhandlingsrunde, som lå på bordet. I går kom andreutkastet og statene er nå i gang med å forhandle videre med utgangspunkt i denne nye teksten. 

Da forhandlingene startet 15. juni var det førsteutkastet til avtalen, skrevet på bakgrunn av første forhadnlingsrunde i mars, som lå på bordet. I går kom andreutkastet og statene er nå i gang med å forhandle videre med utgangspunkt i det. Teksten starter med en innledning som legger premissene for hvorfor atomvåpen er et uakseptabelt våpen som må avskaffes. Videre følger 21 artikler som gjennomgår hva spesifikt avtalen forbyr og hvordan den skal følges av de tilsluttede avtalene. Akkurat hvilke formuleringer teksten vil inneholde, gjenstår å se når forbudet forhåpentligvis er ferdig 7. juli. Diskusjonene om innholdet i avtalen foregår i selve forhandlingssalen, gjennom lukkede møter, på lobbymøter som ICAN arrangerer og på egne sidearrangementer med deltakelse av diplomater, sivilsamfunn og forskere. 

Både president for forhandlingene, Elayne Whyte Gomez, og en rekke stater, har sagt at sivilsamfunnets aktive tilstedeværelse under forhandlingene er uvurderlig. Det er ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) som koordinerer de ulike sivilsamfunnsorganisasjonene som er tiltstede. Hver morgen før forhandlingene organiserer ICAN et møte for å diskutere framgangen i forhandlingene og hvordan ICAN og partnerorganisasjonene skal jobbe for å sikre at avtalen blir så sterk og god som mulig. Norske leger mot atomvåpen er sammen med vår moderorganisasjon International Physicians for the Prevention of Nuclear War en aktiv partner av ICAN. Sammen med Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, ICAN Norge og Nei til atomvåpen, er NLA tilstede i New York for å bidra til det internasjonale samarbeidet for å styrke atomvåpenforbudet. 

Her kan du følge med på forhanldingene som skjer i FN nå:

Forhandlingene streames direkte på UN Web TV (noen av møtene blir ikke streamet)
ICAN liveblogger fra forhandlingene på nuclearban.org
Reaching Critical Will oppsummerer diskusjonene i Nuclear Ban Daily
Følg forhandlingene på Twitter via emneknagg #nuclearban
Få med deg det høydepunktene på ICANs Facebookside
Bilder fra forhandlingene legges ut på Flickr