Fredag 7. Juli 2017 vedtok FN et forbud mot atomvåpen, 150 stater har deltatt i forhandlingene. - Dette er et historisk øyeblikk og legger ett viktig grunnlag for å presse atomvåpenstatene til gjensidig nedrustning, sier Saima Naz Akhtar, leder for Norske leger mot atomvåpen.

Prosessen som ledet frem til forbudet startet i Norge i mars 2013. Da inviterte den daværende regjeringen til en konferanse om de humanitære kosekvensene av atomvåpen.

- Derfor er det et paradoks at Norge er ett av landene som ikke ville være med på disse historiske forhandlingene, sier hun. Atomvåpen har katastrofale humanitære konsekvenser og kan ikke være lovlig.

Traktaten er et fullstendig forbud mot atomvåpen, som innebærerer alle former for bruk, lagring, militær assistanse, utvikling og eierskap. I tillegg gir den støtte til ofrene for atomvåpenbruk og testing. Avtalen bygger videre på andre atomvåpentraktater. Når denne avtalen er på plass vil alle masseødeleggelsesvåpen være forbudt.

- Forbudet er en sterk avtale som tar for seg alle aspekter. Det at den så kategorisk forbyr atomvåpen er dens styrke. I tillegg utfyller den ikke spredningsavtalen og er ikke ment som en erstatning av denne, sier Akhtar

150 land har deltatt under forhandlingene som har foregått de tre siste ukene i FN.

Dette viser at selv om forhandlingene  har vært boikotet av atomvåpenstatene, så har to tredjedeler av verdens land gitt klar og tydelig beskjed om at de støtter et endelig forbud mot atomvåpen, sier hun.  

Norske leger mot atomvåpen mener forbudet vil påvirke alle stater, om de signerer umiddelbart eller avventer, ved å stigmatisere atomvåpen og dermed uakseptabelt å vedlikeholde, utvikle og eie atomvåpen. Forbudet åpner for signering den 20. September 2017.

Det norske folk er overveldende for et slikt forbud viser meningsmålinger, og uansett hvilken regjering vi får etter valget håper jeg de vil lytte til folket og signere denne traktaten som vil stå som en milepæl i nedrustningshistorien, avslutter Akhtar