I en felles uttalelse fra IPPNW, World Medical Association, International Council of Nurses og World Federation of Public Health Associations ønskes forbudsavtalen mot atomvåpen velkommen. Forbundene, som representerer millioner av leger, sykepleiere og folkehelsespesialister verden over, oppfordrer alle stater om å signere og ratifisere avtalen.

De samme internasjonale helsearbeiderforbundene gikk i 2016 sammen om et "working paper" til FNs arbeidsgruppe (OEWG) som diskuterte nye veier for atomvåpennedrustning. Arbeidgruppen vedtok med stort flertall å anbefale oppstart av forhandlinger om en folkerettslig traktat som forbyr atomvåpen ut fra deres katastrofale humanitære konsekvenser. I juli ble en slik traktat ferdigforhandlet og verdens stater kan fra 20. september 2017 slutte seg til avtalen.

I fellesuttalelsen datert 18. september 2017 ønsker de fire forbundene forbudsavtalen velkommen som et betydelig steg mot avskaffelsen av de mest destruktive våpen som noen gang er laget. Etableringen av en ny internasjonal norm som forbyr enhver bruk av atomvåpen er et avgjørende steg mot avskaffelse, men det er bare er første steg. Landene som slutter seg til avtalen må arbeide iherdig for at atomvåpenstatene og de atomvåpenavhengige statene skal etterfølge normen.

De fire forbundene oppfordrer alle stater om å signere forbudsavtalenb umiddelbart og ratifisere den så raskt som mulig slik at den kan tre i kraft. Atomvåpenstatene oppfordres til å demontere sine atomstridshoder og avslutte alle atomvåpenaktiviteter, samt oppfylle sine nedrustningsforpliktelser.

En norsk oversettelse av uttalelsen kan leses her.