Den 12.10.2017 la regjeringen frem orslag til statsbudsjett for 2018. Slik budsjettforslaget foreligger vil Norske leger mot atomvåpen ikke lenger kunne motta støtte over statsbudsjettet. 

I statsbudsjettet 2018 varsler regjeringen at de vil avvikle tilkuddsordningen «Opplysningsarbeid for fred» og legge de resterende midlene under bistandsbudsjettet. Her har Leger mot atomvåpen fått støtte de siste årene, sammen med en rekke andre freds- og antiatomvåpenorganisasjoner som Nei til atomvåpen og Norges Fredsråd. De resterende midlene vil bli omdisponert til 2 andre budsjettposter, under bistandsbudsjettet, hvor det ikke er nevnt noe eksplisitt om støtte til sivilt samfunn eller at det er tenkt støttet. 

- Dette er svært uheldig og trist. Å fjerne støtten fra vår og andre sivilsamfunnsaktører som er uenige med  den politikk regjeringen fører er et demokratisk problem. Dette vil helt tydelig svekke den offentlige debatten, sier leder for Norske leger mot atomvåpen, Saima Akhtar.

Organisasjonene som nå foreslås fjernet er små med marginale budjsetter, og selv om støtten er liten, er den helt essensiell for å kunne opprettholde aktivitet. Resultatet er at det blir vanskeligere å søke støtte for organisasjoner som arbeider med freds- og nedrustningsspørsmål. 

Vi i styret til Norske leger mot atomvåpen vil aktivt arbeide for å få støtten til sivilsamfunnaktører tilbake på statsbudsjettet, avslutter Akhtar. 

 

 

 

Bilde: Torbjørn Kjosvold