I dag lanseres rapporten Don't Bank on the Bomb som viser at stadig større summer investeres i atomvåpenproduksjon.

Rapporten gis ut av ICAN (Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen) og fredsorganisasjonen PAX. Den viser at summene som investeres i selskaper som produserer atomvåpen har økt kraftig. I 2017 ble hele 525 milliarder amerikanske dollar investert i atomvåpenproduksjon. Det var 81 milliarder dollar mer enn i 2016.
 
Investeringene øker til tross for at det nå er færre selskaper enn før som investerer i atomvåpenproduksjon. Siden FN vedtok et forbud mot atomvåpen i juli 2017, har 30 investorer solgt seg ut av slik produksjon. Det utgjør en nedgang på 10 prosent av antallet investorer.
 
- Enkelte produsenter og investorer profiterer enormt på atomvåpenkappløpet. Denne rapporten viser hvem de er, sier Mari Seilskjær, daglig leder i Leger mot atomvåpen og koordinator i ICAN Norge.
 
Forbedringer i Norge
Flere av de norske aktørene som fikk kritikk i fjorårets rapport, har nå trukket sine investeringer i atomvåpenproduksjon. Statens pensjonsfond Norge og Storebrand får plass i rapportens «Hall of Fame», over selskaper som ekskluderer samtlige atomvåpenprodusenter. Også Statens pensjonsfond Utland (Oljefondet) berømmes for å ha utelukket flere atomvåpenprodusenter, senest da de trakk seg ut av fire selskaper i januar i år. 
 
Oljefondet får imidlertid også refs for fortsatt å ha store investeringer i Larsen & Toubro, som utvikler et oppskytingssystem for det indiske atomvåpenarsenalet,  og Thales, som er involvert i Frankrikes modernisering av atomvåpen. Også DNB og KLP har fortsatt kunders penger investert i atomvåpenproduksjon. 
 
- Vi er glade for utviklingen vi har sett. Stadig flere innser at det er uholdbart å bidra til å lage masseødeleggelsesvåpen. Men vi er fortsatt ikke i mål, og DNB, KLP og Oljefondet må raskest mulig trekke alle sine investeringer i atomvåpenproduksjon, sier Seilskjær.
 
- Vi håper norske politikere lærer av finansinstitusjonene og tar atomvåpenspørsmål mer på alvor. Atomvåpenkappløpet eskalerer, og vi kan ikke sitte stille i båten og godta at andre truer med å bruke kjernevåpen på våre vegne, avslutter Seilskjær.
 

Rapporten kan leses her.

Arkivbilde fra en protest ICAN arrangerte i Melbourne, Australia. Fotograf: Tim Wright