Leger mot atomvåpen ønsker alle medlemmer velkommen til landsmøte i Bergen i april.

Fredag 13. april
Fra kl. 19: Middag og sosial samling på Arti restaurant, Kong Oscars gate 29
 
Lørdag 14. april
10.30-13.00 Åpent møte:
Hva blir de neste skrittene i arbeidet for en atomvåpenfri verden? (Facebook-arrangement finnes her.)
Selma van Oostwaard er kampanjemedarbeider i PAX, en av organisasjonene i styringsgruppa til ICAN (Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen). Hun orienterer og innleder til diskusjon om følgende temaer:
 • Hvor står ICAN i dag, etter at et FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt sommeren 2017?
 • Hva skjer framover? Hvilket handlingsrom har land som Norge, som er i militærsamarbeid med atomvåpenmakter?
 • Hva er ICANs og Norske leger mot atomvåpens rolle i dette arbeidet? 
13.00-14.00 Lunsj
14.00-15.30 Landsmøte
16.00-18.00 Byvandring / utflukt til Fløyen
19.00 -         Felles middag hos Saima Naz Akhtar, Ole Irgens vei 11
 
Søndag 15. april
10.30-13.00 Workshops 
- Klimasøksmål Arktis, ved Mari Seilskjær
- Medie- og kommunikasjonsarbeid, ved Linn Kristin Langley-Engø
 
Sted: Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Kalfarveien 31, 5018 Bergen
 
Påmelding til middag / sosial samling fredag og lørdag kveld sendes til john.meland@uib.no innen 10. april.
 
Dagsorden for landsmøtet:
 1. Valg av referent og møteleder
 2. Innkalling til årsmøte og dagsorden
 3. Referat fra årsmøte 2017 - godkjennelse
 4. Regnskap 2017
 5. Årsrapport 2017
 6. Handlingsprogram 2018
 7. Budsjettforslag 2018
 8. Kontingentsatser for 2019
 9. Forslag fra styret om endring i NLAs lover
 10. Valg av styreleder og styremedlemmer
 11. Valg av valgkomité
 12. Oppnevning av revisor
Foto: Kjell Jøran Hansen