I anledning Kirsten Osens 90-årsdag inviterer vi til seminaret "Ærefrykt for livet" den 24. august i Oslo.

  • Hvorfor har leger et særlig engasjement for kjernefysisk nedrustning?
  • Hva kan enkeltpersoner gjøre for å bidra til en atomvåpenfri verden, og hvordan jobber organisasjoner med disse spørsmålene?
  • Hvilken betydning har FN-traktaten som forbyr atomvåpen, som ble vedtatt av et flertall av verdens stater i fjor sommer?
  • Hvorfor har Norge foreløpig ikke støttet atomvåpenforbudet, og hvilke diskusjoner har vi i vente?

Ærefrykt for livet. Et seminar i anledning Kirsten Osens 90-årsdag

Fredag 24. august kl 14-16
Ullevål Sykehus bygg 11, Kreftsenteret, auditorium 1 (1.etasje). Se veiforklaring her
 
Fra programmet:
  • «Den ultimate forebygging – leger mot atomvåpen». John Gunnar Mæland fra Norske leger mot atomvåpen gir portretter av ulike leger som har vært viktige i kampen mot atomvåpen.
  • «Systerorganisationernas gemensamma strävan för en kärnvapenfri värld». Christina Vigre Lundius fra Svenska Läkare mot Kärnvapen forteller om hvordan legers arbeid mot atomvåpen arter seg i praksis, og hvordan nordiske organisasjoner har samarbeidet om temaet.
  • «Refleksjoner om atomvåpenforbudet, Norge og stormaktspolitikken». Kjølv Egeland, statsviter som nylig har skrevet doktorgrad om kjernefysisk nedrustning, gir en oppdatering om dagens situasjon, og hvordan atomvåpenforbudet påvirker arbeidet med nedrustning og ikkespredning.
  • Jubilant Kirsten Osen forteller om sin motivasjon for å engasjere seg i atomvåpenspørsmål og erfaringer fra mange tiårs innsats på området.
Kirsten Osen har vært engasjert i arbeidet mot atomvåpen i mange tiår, og har vært en av de sentrale figurene i Leger mot atomvåpen siden organisasjonens oppstart. Hun er anatom og hørselsforsker, og er internasjonalt kjent for sine faglige studier. I 1971 ble hun Norges første kvinnelige professor i medisin.
 
Arrangementet er åpent for alle, så inviter gjerne med andre som kan være interessert i en innføring i legers innsats for avvikling av atomvåpen og de viktigste diskusjonene om atomvåpenspørsmål i dag.
 
Vel møtt!