21.-23. september inviterer IPPNW Tyskland til europeisk samling for leger og medisinstudenter i Wroclac (Breslau) i Polen. 

Tittelen for samlingen er "Building bridges for peace and a nuclear-weapon-free-world", og er åpen for alle leger og medisinstudenter som ønsker å dra.

Medlemmer av Leger mot atomvåpen som ønsker å delta kan melde seg på her: http://www.ippnw.eu/en/events/european-meeting-2018/registration.html 

På programmet er det flere spennende og viktige tema som skal diskuteres over helgen. Blant annet faren for atomkrig og atomvåpenforbudet, klimaendringer og helseproblemer og fred og forsoning i Sentral- og Øst-Europa. Hele programmet kan leses herhttp://www.ippnw.eu/en/events/european-meeting-2018.html