Fredag 24. august arrangerte Leger mot atomvåpen sommerseminar på Ullevål Sykehus. 

I fokus stod legers særlige engasjement for kjernefysisk nedrustning, enkeltpersoners engasjement for en atomvåpenfri verden, og hvordan man kan jobbe med disse spørsmålene. I tillegg til dette ble betydningen av FN-traktaten som forbyr atomvåpen tatt opp. Her ble viktige spørsmål som hvorfor Norge nøler med å støtte atomvåpenforbudet og hvordan vi kan påvirke norske myndigheters syn, presentert og diskutert.  

John Gunnar Mæland fra Norske leger mot atomvåpen holdt innlegget «Den ultimate forebygging – leger mot atomvåpen», hvor han ga portretter av ulike leger som har vært viktige i kampen mot atomvåpen. Denne listen strakte seg fra Marcel Junot, som var den første lege til å gi verden vitneskildringer fra Hiroshima, til vår egen Kirsten Osen. Også Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) bidro på seminar. Christina Vigre Lundius fortalte om hvordan legers arbeid mot atomvåpen har artet seg i praksis, og ikke minst hvordan nordiske organisasjoner har samarbeidet på dette feltet. 

Statsviter Kjølv Egeland ga en oppdatering om dagens situasjon, og hvordan atomvåpenforbudet påvirker både nedrustning og ikkespredning. Sist, men ikke minst, holdt Kirsten Osen fra Leger mot atomvåpen et inspirerende innlegg om sin motivasjon for å engasjere seg i atomvåpenspørsmål. 

Materiale og presentasjoner fra seminaret (inkludert filmsnutter vi ikke rakk å vise) finnes her:

Kirsten Osens presentasjon "My fear and my love"

John Gunnar Mælands presentasjon

Nobelprisforedragene fra 1985 med professor Jevgenij Tsjasov og professor Bernard Lown
 (se spesielt: 22.30-25.05 og 1.02.30-1.05.00) 

Røde Kors: Ingen kriserespons mulig

Helen Caldicott: lege og atomvåpenaktivist

Intervju med Tilman Ruff: lege og grunnlegger av ICAN

Intervju med Dr. Robert Mtunga: Afrikas rolle i kampen mot atomvåpen

"Anointed". Kortfilm av poet Kathy Jetnil-Kijiner og regissør Dan Lin om atomprøvespregninger på Marshalløyene