Regjeringen foreslår å fjerne støtten til Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) i statsbudsjettet for 2019. 

Regjeringens støtte til forskning og sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for kjernefysisk nedrustning er kraftig redusert over flere år. Ideelle organisasjoner som driver fredsarbeid i Norge har lenge fått støtte under budsjettposten «Opplysningsarbeid for fred». I fjor ble posten fjernet fra statsbudsjettet, og resultatet er sterkt svekkede fredsorganisasjoner.
 

På grunn av fredsprisen til ICAN i 2017 og Venstres innsats under budsjettforhandlingene, fikk likevel flere organisasjoner sikret midler til å drive videre i 2018. Nå ser også disse budsjettmidlene ut til å forsvinne. De øremerkede midlene til ICAN og Norske leger mot atomvåpen, som drifter ICANs arbeid i Norge, er fjernet fra neste års budsjett. Nå er det bare organisasjoner som jobber med nedrustning av masseødeleggelsesvåpen i utviklingsland som er sikret støtte.
 

- Det er pinlig at regjeringen fjerner midlene så fort verdens øyne ikke lenger er rettet mot oss, sier Mari Seilskjær, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen og koordinator for ICAN Norge.

 

- Internasjonale kampanjer har stor betydning for å oppnå sosial endring, fra kampanjen til å avvikle slavehandel til å forby landminer. I dag er det er et enormt behov for å spre kunnskap og engasjement om atomvåpenspørsmål og å bygge en sterk bevegelse for kjernefysisk nedrustning, fortsetter Seilskjær.

 

- Også andre perspektiver enn regjeringens eget må få slippe til. Leger er blant dem som har engasjert seg sterkt i arbeidet for å ruste ned og avvikle atomvåpen, fordi de ser at forebygging er eneste medisin. Deres oppfordring om å forby atomvåpen må lyttes til, ikke strupes, avslutter hun.

Bakgrunn:

  • Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) består av mer enn 500 organisasjoner i over 100 land. ICAN ble tildelt Nobels fredspris 2017 "for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen". 

  • Norske leger mot atomvåpen (NLA) sprer kunnskap om medisinske og humanitære konsekvenser av atomvåpen og jobber for å avskaffe atomvåpen. NLA er den norske avdelingen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), som vant Nobels fredspris i 1985 for sitt opplysningsarbeid om medisinske virkninger av atomkrig. NLA er del av ICAN, og drifter ICANs arbeid i Norge.

  • FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Atomvåpenforbudet trer i kraft når 50 land har ratifisert traktaten. Per september 2018 har 69 land signert og 19 land ratifisert forbudstraktaten, og antallet øker stadig.