Den anerkjente legen og doble nobelprisvinneren Tilman Ruff kommer til Oslo. 

 I den anledning inviterer Norske leger mot atomvåpen og Den norske legeforeningen til temamøte om atomvåpens humanitære og medisinske konsekvenser, og legers sentrale rolle i arbeidet for kjernefysisk nedrustning:
 
"The humanitarian imperative to ban and abolish nuclear weapons"
Mandag 22. oktober kl. 18-00-19.30
Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2 (rett ved Litteraturhuset) 
 
Ruff er public health/infeksjonsmedisiner fra Universitetet i Melbourne, og er en av grunnleggerne av Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN). Han er leder av ICAN Australia og co-president i International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW).
 
IPPNW mottok Nobels fredspris i 1985 for sitt opplysningsarbeid om de medisinske virkninger av atomkrig. ICAN mottok Nobels fredspris 2017 «for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen».
 
I Norge pågår nå en debatt om Norges muligheter til å signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen, som ble vedtatt av 122 av FNs medlemsland i juli i fjor. Anerkjennelsen av atomvåpens forferdelige humanitære konsekvenser var avgjørende for at et stort flertall av verdens stater i 2017 gikk sammen for å forby verdens siste lovlige masseødeleggelsesvåpen.
 
Program:
 
  • Velkommen
  • Marit Hermansen, president i Den norske legeforening, innleder om legers engasjement for en atomvåpenfri verden. Hun presenterer en nylig vedtatt uttalelse fra Verdens legeforening (World Medical Association), hvor de oppfordrer alle stater til å bli del av FNs atomvåpenforbud. 
  • Robert Mood, president i Norges Røde Kors, innleder om Røde Kors' engasjement og arbeid mot atomvåpen, fra perspektivet til en beredskapsorganisasjon 
  • Foredrag ved Tilman Ruff: “The humanitarian imperative to ban and abolish nuclear weapons"
  • Samtale om hvordan legers engasjement og fokus på atomvåpens humanitære og medisinske konsekvenser har hatt betydning for det internasjonale arbeidet for kjernefysisk nedrustning.
    Deltakere: Tilman Ruff, Marit Hermansen, Robert Mood og Kjølv Egeland, forsker ved Folkerettsinstituttet, og en av forfatterne av rapporten "The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and its implications for Norway". Samtalen ledes av Liv Tørres, direktør for Nobels fredssenter.
 
Arrangementet foregår på engelsk. Meld deg gjerne på arrangementet på Facebook, og følg med der for flere detaljer.
 
Velkommen!