Den 1. april 2019 begynte Anja Lillegraven i jobben som daglig leder i Leger mot atomvåpen. 

Hun har tidligere jobbet 12 år i Regnskogfondet, og har flere års ledererfaring og mye erfaring med kampanjearbeid derfra.
 
- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på utfordringen. Saken er ekstremt viktig, og har fått ny aktualitet i det siste, sier hun.
 
Lillegraven har høye ambisjoner for hva vi skal få til framover:
- Atomvåpen er en trussel som fortjener mer oppmerksomhet. Jeg har ambisjoner om at vi skal skaffe mer penger, mer synlighet, flere medlemmer og forhåpentligvis større politiske gjennombrudd.
 
Hun er kritisk til at Norge foreløpig står utenfor FN-traktaten som forbyr atomvåpen, som ble vedtatt av 122 av FNs medlemsland i 2017.
 
- At ikke Norge har undertegnet forbudstraktaten synes jeg er en skam.
 
Anja overtar jobben etter Mari Seilskjær, som fortsetter i organisasjonen, men går over i en rådgiver-stilling.
 
Vi er veldig glade for å ha Anja med på laget, og ser fram til fortsettelsen! 
 
Kontakt:
Anja Lillegraven, lillegraven@legermotatomvapen.no, tel: 950 79 791.