Det første statspartsmøte for FN-traktaten som forbyr atomvåpen skal avholdes i januar 2022. Norge er invitert. Vil de stille som observatør?

Under det første statspartsmøtet i Wien (12-14 januar 2022) skal statspartene konkretisere regler og prosedyrer og fastslå tidsrammer for ødeleggelse av atomvåpen for atomvåpenstater som slutter seg til traktaten. 

FNs generalsekretær har sendt ut invitasjoner til alle stater om å delta som observatør, inkludert til Norge.

Norge har foreløpig ikke verken signert eller ratifisert atomvåpenforbudet, og kan derfor ikke være part på møtet. Men Norge kan stille som observatør.

- Å søke observatørstatus er en helt vanlig og ansvarlig ting å gjøre for alle stater som er opptatt av et regelbasert internasjonalt samfunn og multilateralisme, sier Tuva Widskjold, koordinator for ICAN Norge.

Sverige og Finland har allerede bekreftet at de skal delta som observatører.

- Når det gjelder andre NATO-land har vi fått indikasjoner på at Belgia og Tyskland sannsynligvis kommer til å delta som observatører, sier Tuva Widskjold.

Fra et nedrustningsperspektiv er det viktig at Norge viser interesse for å samarbeide med alle stater som viser positivt engasjement for nedrustning, uavhengig av om Norge selv vil undertegne traktaten eller ikke.

Leger mot atomvåpens moderorganisasjon, International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) har nylig kommet med en rekke anbefalinger knyttet til statspartsmøte

I tillegg til de formelle kravene om konkretisering av regler og prosedyrer, bør statspartsmøtet framheve atomvåpens humanitære konsekvenser, uttaler IPPWN.  

IPPNW oppforder alle stater som ikke enda har sluttet seg til trakaten, til å delta som observatører, og engasjere seg konstruktivt med traktaten og forskningen som ligger til grunn for denne.