Den yngre garde av medisinere kjenner nok ikke Bernard Lown, men for mange av oss eldre står han som en ruvende skikkelse i kampen mot atomvåpen.  For kardiologer er han mannen som fra 1950-tallet har vært helt sentral i forskningen som har bidratt til behandlingen av plutselig hjertedød.

Bernard Lown ble født i Litauen i 1921 som sønn av en skomaker. Den jødiske familien emigrerte til USA i 1935 der faren fikk jobb i en onkels skofabrikk. Den begavete Bernard ble utdannet som lege ved Johns Hopkins School of Medicine, spesialiserte seg senere i kardiologi med en omfattende vitenskapelig og klinisk tjeneste i Boston-området. Han ble professor i kardiologi ved Harvard universitetet. Lown og medarbeidere utviklet defibrillatoren til behandling av hjertestans og kardioverteren for å korrigere livstruende hjertearytmier.

Lown var fra ungdommen av politisk radikal, og har i sin legegjerning, i tillegg til oppfinnelser av teknisk art i kardiologien, alltid kjempet for de humanistiske sider ved legeyrket. Hans bok The lost Art of Healing. Practising Compassion in Medicine kom i 1996.

Men det er som fredsaktivist mange av oss vil huske Bernard Lown. I 1961 samlet han en gruppe leger for å diskutere faren for atomkrig.  Dette ble opphavet til organisasjonen Physicians for Social Responsibility (PSR) der Lown var dens første president. Organisasjonen har helt fram til i dag betydd mye med sin kritikk av utvekster i amerikansk medisin og sosialpolitikk. En rapport om de medisinske konsekvenser av en atombombe mot Boston by fikk stor oppmerksomhet, og en omfattende artikkel om konsekvensene av atomkrig ble publisert i New England Journal of Medicine, en artikkel som fikk stor betydning for atomvåpen-motstandere over hele verden.

Under Vietnamkrigen arbeidet Bernard Lown for at USA skulle bringe brannskadde barn i Vietnam til Amerika for medisinsk behandling, og organisasjonen Committee for the Responsibility for War injured Vietnamese Children (COR) ble dannet, og utover på 1960-tallet fikk han Pentagon til å frakte barn til USA for gratis behandling.

I 1980, etter sovjetrussisk invasjon i Afghanistan og valget av Ronald Reagan som president, økte faen for kjernefysisk krig mellom Sovjetunionen og USA.

Lown tok i desember 1980 sammen med sin sovjetiske kardiolog-kollega Jevgenij Tsjasov initiativ til dannelsen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) med Lown og Tsjasov som co-presidenter. De hadde samarbeidet på det kardiologiske området, og hyppige møter hadde ført til et gjensidig vennskap, som indirekte også medførte at Michael Gorbatsjov fikk øynene opp for atomkrigens farer.

Den første verdenskongressen som IPPNW arrangerte, ble holdt i Airlie House, Virginia, i 1981 der over 80 framstående leger fra hele verden deltok. Både leger, fysikere og andre vitenskapsmenn la her fram sin kunnskap om resultatene av en atomkrig. Jeg var så heldig å være til stede på denne kongressen som ble en mektig inspirasjon for alle deltakere.

IPPNWs annen verdenskongress ble holdt i Cambridge i 1982 med medisinere, fysikere og militæranalytikere som foredragsholdere.

Et viktig tv-program i 1983 der tre amerikanske leger, bl.a. Lown, og tre sovjetrussiske leger, bl.a. Tsjasov, diskuterte de medisinske og humanitære konsekvenser av en atomkrig ble sendt på nasjonal sovjetrussisk TV og ble sett av 100 millioner russere.

I 1985 fikk IPPNW Nobels fredspris for arbeidet med å informere om og advare mot de katastrofale konsekvensene av atomkrig. Det ble også tillagt stor vekt at IPPNW var dannet på et felles initiativ av sovjetiske og amerikanske medisinere med tilslutning av leger fra 40 land over hele verden.

Amerikansk diplomati boikottet utdelingen. Linus Pauling skrev til Bernard Lown at det samme skjedde da han vant fredsprisen noen år tidligere.

Lown har mottatt en rekke priser for sitt medisinske virke og for sin fredsinnsats og har forelest overalt i verden både om sitt arbeid innen kardiologi og kampen mot atomvåpen.

Bernard Lown har de siste årene vært noe legemlig syk, men han har vært klar i toppen og opptatt av den fare verden står overfor i dag med kjernefysisk opprustning både i øst og vest. I 2008 utga han boken Prescription for Survival. A doctor’s journey to end nuclear madness om sin innsats som lege for å redde livet på jorda fra kjernefysisk utslettelse.

Nå er Bernard Lown død, nær 100 år gammel. Jeg hadde den glede å bli godt kjent med ham etter at han kom til Oslo for å motta Nobels fredspris og husker spesielt en lang samtale med ham noen år senere hvor han også fortalte om de vansker han hadde møtt i USA i sin kamp mot atomvåpen.

Vi minnes Bernard Lown i takknemlighet.

Einar Kringlen

Jeg takker for nyttige kommentarer fra Kirsten Osen og Mons Lie.