I går ble det kjent at Storbritannia øker taket på antall kjernefysiske stridshoder de kan besitte med over 40 %.

NATO-landet går derfor bort fra den planlagte reduksjonen i antall kjernefysiske stridshoder fra 215 til 180, når de nå setter taket til 260. 

De internasjonale reaksjonene på britenes planlagte opprustning har ikke latt vente på seg. 

Storbritannias beslutning bryter med internasjonal lov 

- En beslutning fra Storbritannia om å øke lageret med masseødeleggelsesvåpen midt i en pandemi er uansvarlig og farlig og bryter dessuten med internasjonal lov, sa leder for ICAN internasjonalt, Beatrice Fihn, til Independent

Britenes beslutning om å ruste opp bryter klart med intensjonen i Ikkespredningsavtalen (NPT) og artikkel 6 som forplikter stater til å ruste ned og avskaffe atomvåpen, og til å forhandle om en traktat for total nedrustning av atomvåpen. 

Frykter redusert åpenhet om antall stridshoder og atomvåpenkappløp 

Til tross for at den nylige forlengelsen av New START ga håp om en fortsettelse av åpenheten som har rådet rundt antall atomstridshoder atomvåpenstatene besitter, er det flere som frykter at britenes nåværende politikk vil skape mer hemmelighold, og et nytt atomvåpenkappløp. 

Hva nå, Norge? 

Så langt har ikke den norske regjeringens kommentert britenes opprustningsplaner. Dette til tross for at Storbritannia legitimerer opprustningen som et tiltak for å sikre Storbritannia og allierte i NATO, som inkluderer Norge. 

- Norge kan ikke akseptere at Storbritannia bruker din og min trygghet for å rettferdiggjøre et masseødeleggelsesvåpen som ikke skiller mellom sivile og stridende og som skaper katastrofale humanitære konsekvenser, sier koordinator for ICAN Norge, Tuva Krogh Widskjold 
 
Leger mot atomvåpen mener at Norge ikke kan akseptere at en av våre nærmeste allierte bryter med forpliktelsene under Ikkespredningsavtalen. Vi oppfordrer norske myndigheter til å fordømme de britiske planene. 

 

Tekst av: Abby Brobakken, Norske leger mot atomvåpen