I år er det valg og partiene vedtar politiske programmer for den neste stortingsperioden.

Flertallet av partiene på Stortinget ønsker nå at Norge skal slutte seg til FNs atomvåpenforbud. 

Her finner du en oversikt over hva de politiske partiene mener om FNs atomvåpenforbud