Den 26. september er den internasjonale dagen for total avskaffelse av atomvåpen. 

-    I dag har vi tatt et stort skritt nærmere et forbud mot atomvåpen, sier Anja Lillegraven, Daglig leder i Norske leger mot atomvåpen.

Under en signeringsseremoni ved FNs generalforsamling i New York ratifiserte fem nye stater FNs atomvåpenforbud, mens ni andre stater signerte forbudet.

- Vi har nå 32 ratifikasjoner og 79 signeringer. Det er helt fantasisk! sier Lillegraven. 

Når 50 stater har signert forbudstraktaten, trer den i kraft.

Dagen for total avskaffelse av atomvåpen ble også markert her i Norge.

I Oslo begynte vi dagen med filosofisk frokost om atomvåpen på Litteraturhuset, der Henrik Syse, filosof og forsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO), ledet en svært interessant paneldebatt med Gro Nystuen og Hans Inge Solbakk. Nystuen er fagdirektør på Norges Institusjon for Menneskerettigheter og tilknyttet Folkerettsinstituttet. Solbakk er lege, teolog og professor i medisinsk etikk.

På Voss vedtok et enstemmig bystyre å stille seg bak ICAN Cities Appeal, og bad med det regjeringen signere FNs atomvåpenforbud. Det var ordføreren selv, Hans Erik Ringjøb (AP) som var forslagsstiller.

I Trondheim feiret de at kommunen tidligere i år ble med i ICAN Cities Appeal med et flott arrangement på Litteraturhuset. Bjørn Hilt fra Leger mot atomvåpen holdt appell, Maja Thompson fra ICAN og Leger mot atomvåpen overrakte diplom til kommunen, og det var et flott musikalsk innlegg ved Oluf Dimitri Røe.

Over hele landet har det vært leserinnlegg og omtale av atomvåpenspørsmålet. Leger mot atomvåpen hadde innlegg i Bergens Tidende, i iTromsø og i Adressa. Dagbladet publiserte innlegget «Donald, Kim og Boris har vår skjebne i sine hender» signert av ICAN Norge sammen med en rekke miljøorganisasjoner.

 

De nye statene som ratifiserte FNs atomvåpenforbud den 26. september var Bangladesh, Kiribati, Laos, Maldivene og Trinidad og Tobago. Ecuador ratifiserte dagen før.