22. januar 2021 trådte FNs atomvåpenforbud i kraft. Ikrafttredelsen fikk solid medieomtale, og vi markerte dagen foran Stortinget sammen med en struts!

Norske leger mot atomvåpen var med å markere ikrafttredelsen av FNs atomvåpenforbud foran Stortinget. Oslos ordfører Marianne Borgen, Biskop i Borg bispedømme Atle Sommerfeldt, Leder i AUF Astrid Hoem og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik holdt sterke appeller. På grunn av nedstenging kunne ikke Bondevik stille personlig, så hans appell ble videreformidlet av daglig leder i Leger mot atomvåpen, Anja Lillegraven.

Artist og tidligere ICAN-aktivist Nosizwe fremførte to nydelige låter.

En utstilt struts symboliserte Norge, som stikker hodet i sanden og nekter å forholde seg til at atomvåpen nå er forbudt etter internasjonal lov. Norge har verken signert eller ratifisert FNs atomvåpenforbud.

Du kan se hele markeringa i opptak her.

Dagen fikk også mye omtale i norsk media. Her er et lite utvalg av mediesaker:

Innslag på P2s nyhetsmorgen
Debatt i Dagsnytt 18
Innslag i Urix på lørdag
Innslag i P2s Helgemorgen
Nyhetssak i Transit magasin
Nyhetssak i ABC Nyheter
Nyhetssak i Dagsavisen
Nyhetssak i Klassekampen
Nyhetssak på NRK
Leserinnlegg i Adressa
Leserinnlegg i Fri Fagbevegelse

Vi i leger mot atomvåpen er særlig fornøyd med at saken også er løftet fram av Tidsskriftet til Den norske legeforening.

Vår egen styreleder, Signe Flottorp, ble intervjuet i Tidsskriftets podcast Stetoskopet.

Tidsskriftets sjefsredaktør Are Brean omtalte FNs atomvåpenforbud og ikrafttredelsen i en minileder. Brean skrev blant annet:

Bruk av atomvåpen har katastrofale humanitære effekter – som varer i generasjoner. 122 land har stemt for avtalen, som forbyr enhver befatning med atomvåpen. 50 land har hittil ratifisert den. Norge er ikke blant noen av disse. Men norske leger har bidratt. Verdens legeorganisasjon (World Medical Association) har vært sentral i arbeidet med forbudet, i Norge støttet av blant andre Legeforeningen og Norske leger mot atomvåpen.

Tidsskriftet publiserte også en debattartikkel signert av Signe Flottorp, Knut Mork Skagen og Bjørn Hilt, hhv styreleder, nestleder og styremedlem i Leger mot atomvåpen.

Den norske legeforeningen er ikke alene om å støtte FNs atomvåpenforbud. Dagen før ikrafttredelsen kom en rekke internasjonale helsefaglige og humanitære organisasjoner, inkludert Verdens legeforening, med en kraftfull uttalelse til støtte for forbudet.

At atomvåpen nå er forbudt etter internasjonal lov er en historisk milepæl! Likevel må arbeidet forstette for å legge press på atomvåpenstatene for å ruste ned. Dette presset blir sterkere jo flere stater som støtter opp om atomvåpenforbudet. Vi i Leger mot atomvåpen skal fortsette arbeidet for å få Norge til å løfte hodet opp av sanden og slutte seg til FNs atomvåpenforbud.

Vil du bidra? Bli medlem eller gi oss en gave!