22. januar trer FNs atomvåpenforbud i kraft og atomvåpen blir forbudt etter internasjonal lov. Det er en stor seier for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen! Dagen markeres med feiring framfor Stortinget og flere webinarer.

Men Norge stikker hodet i sanden.

Norge har verken signert eller ratifisert atomvåpenforbudet. I stedet for å delta i den internasjonale dugnaden for å stigmatisere, forby og avskaffe disse masseødeleggelsesvåpnene, skjermer vi atomvåpenstatene for press om nedrustning.

Det er på tide at Norge løfter hodet opp av sanden og forholder seg til realitetene: Å true andre land med bruk av atomvåpen bidrar ikke til vår sikkerhet. Derimot utgjør disse våpnene en stor risiko. Så lenge atomvåpen finnes er det fare for at de blir brukt. Konsekvensene vil være katastrofale.

Det er på tide at Norge tar hodet opp av sanden og støtter FNs atomvåpenforbud!
 

Markering 22. januar kl. 17:00
Sammen med ICAN markerer vi ikrafttredelsen av forbudet på Eidsvolls plass foran Stortinget fredag 22. januar kl. 17:00. Budskapet er at Norge skal slutte seg til FNs atomvåpenforbud. Vi stiller på markeringen med en stor struts som symboliserer Norges unnfallenhet når det gjelder atomvåpenforbudet.

Det blir appeller og musikalsk innslag ved artist og mangeårig forkjemper for FNs atomvåpenforbud Nosizwe.
 
Grunnet smittesituasjonen må vi dessverre begrense deltakelsen. Vi oppfordrer alle til å følge markeringen digitalt. Les mer om arrangementet og finn lenke til strømmingen her.
 
Webinarer i forbindelse med at FNs atomvåpenforbud trer i kraft
Det arrangeres en rekke webinarere både i regi av norske organisasjoner, og internasjonalt, i forbindelse med at FNs atomvåpenforbud trer i kraft.

 
Her er ICAN internasjonalt sin oversikt over arrangementer og webinarer i forbindelse med forbudet. 

 

Vil du støtte vårt arbeid? Gi en gave her.