Etter fire uker mislyktes den tiende tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen (NPT) i å bli enige om et sluttdokument.

Etter fire ukers forhandlinger mislyktes den tiende tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen (NPT) i å bli enige om et sluttdokument. Utkastet til sluttdokument ble betydelig svekket gjennom forhandlingene. Likevel nektet Russland å godta den endelige versjonen, og konferansen ble avsluttet uten enighet.

Det var Russland som blokkerte konsensus, men det er atomvåpenstatenes manglende vilje til å følge opp sine forpliktelser om nedrustning som er hovedproblemet i forhandlingene. Utkastet til sluttdokument var derfor ikke særlig sterkt.

Utkastet inneholdt ingen konkrete tiltak som vil fremme nedrustning, og konferansen fordømte ikke Russlands atomvåpentrusler i den pågående invasjonen i Ukraina.

Den manglende fremgangen under NPTs tilsynskonferansen står i sterk kontrast til det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud, som ble avholdt i Wien i juni. Der forpliktet statspartene seg til 50 konkrete tiltak som  fremmer atomnedrustning, støtter ofre for bruk og prøvesprengninger av atomvåpen, og  sikrer inkluderende prosesser.

Stilt overfor en uakseptabel og farlig global situasjon, gjorde statspartene til FNs atomvåpenforbud på tre dager det statspartene til NPT ikke klarte på én måned: å vedta en troverdig plan som fremmer nedrustning, støtter ofre for bruk og prøvesprengninger, og fordømmer alle trusler om å bruk av atomvåpen.

 

Denne teksten er delvis hentet fra ICAN internasjonalt sine nettsider.