Kjølv Egeland får årets minnepris fra Ingrid Aune-stiftelsen etter nominasjon fra Norske leger mot atomvåpen.

Prisutdeling blir 19. oktober klokka 18:00. Arrangementet strømmes og kan følges på denne lenken.


Kjølv Egeland forsker på atomvåpen og nedrustning og er tilknyttet Sciences Po ved Center for International Studies (CERI) i Paris og forsker ved Folkerettsinstituttet i Oslo.

- Kjølv Egelands forskning bidrar til å informere debatten om atomnedrustning. Dette er viktig, ikke minst i Norge hvor vi ser at debatten rundt FNs atomvåpenforbud er preget av mangel på kunnskap, sier Signe Flottorp, styreleder i Norske leger mot atomvåpen. 

Norske leger mot atomvåpen nominerte Kjølv for den vitenskapelige artikkelen Oslo’s “new Track”: Norwegian Nuclear Disarmament Diplomacy, 2005–2013, publisert i Journal for Peace and Nuclear Disarmament 2 (2), 2019.
 

Det humanitære initiativet og FNs atomvåpenforbud

I artikkelen undersøker Kjølv Egeland norsk nedrustningsdiplomati i perioden 2005 – 2013. I denne perioden stod Norge i spissen for det humanitære initiativet, som bidro til oppmerksomhet og ny kunnskap om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Det humanitære initiativet var en forløper til FN-traktaten som forbyr atomvåpen, vedtatt i 2017. 

Motstandere av forbudet har hevdet at det humanitære initiativet aldri handlet om å forby atomvåpen, og at FN-traktaten var et resultat av følelsesstyrt frustrasjon og et ønske om å diskreditere ikkespredningsavtalen. 

I artikkelen viser Kjølv Egeland at så ikke var tilfellet, og dokumenterer hvordan den norske regjeringen fra 2010 jobbet grundig og strategisk med mål om et forbud mot atomvåpen.

Med Solberg-regjeringen har Norge valgt en annen tilnærming. Dagens regjering har boikottet FNs atomvåpenforbud, og verken signert eller ratifisert forbudet (som trer i kraft etter 50 ratifikasjoner).

-    Det er på tide at Norge skifter kurs. Vi må på nytt framheve de humanitære konsekvensene av atomvåpen og vi må støtte opp om FNs atomvåpenforbud som ble vedtatt av 122 stater i 2017, sier Signe Flottorp i Norske leger mot atomvåpen


Kjernefysisk nedrustning var en av Ingrid Aunes kampsaker

Ingrid Aune (født 19.10.1985, død 01.08.2019) var en norsk politiker (Ap) fra Hommelvik. Hun var sterkt engasjert i internasjonal politikk og solidaritet. Kjernefysisk nedrustning var en av hennes kampsaker. Ingrid Aune døde natt til 1. august 2019 i en båtulykke utenfor Namsos.

-    Vi håper tildelingen av Ingrid Aunes minnepris til Kjølv Egeland kan bidra til sårt tiltrengt oppmerksomhet om atomvåpenspørsmålet, og at prisen kan motivere til igjen å sette avspenning, fredsdiplomati og nedrustning på agendaen. Det ville være i Ingrid Aunes ånd, sier Signe Flottorp. 

Ingrid Aunes minnepris for 2020 tildeles også journalist Maren Sæbø for sitt arbeid med å løfte fram hverdagsliv og konflikter i områder langt unna Norge.

Norske leger mot atomvåpen gratulerer begge prisvinnerne!