Dagen før FNs atomvåpenforbud trer i kraft, ønsker seks betydningsfulle internasjonale aktører avtalen velkommen i en felles uttalelse.

Atomvåpen er menneskeskapt, så løsningen på trusselen de innebærer ligger i våre hender. Å avskaffe atomvåpen før de avskaffer menneskeheten og andre livsformer er en kritisk humanitær forpliktelse. FNs atomvåpenforbud er en viktig motgift mot atomvåpen, og den beste veien framover. 

Dette skriver Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC), Det internasjonale forbundet for sykepleiere (ICN), Den internasjonale føderasjonen av medisinstudentforeninger (IFMSA), Den internasjonale legebevegelsen mot atomkrig (IPPNW), Verdens føderasjon av folkehelseforeninger (WFPHA) og Verdens legeforening (WMA) i uttalelsen. De avslutter med en tydelig oppfordring:

Vi oppfordrer alle nasjoner til å gripe muligheten forbudstraktaten byr på, og signere, ratifisere og implementere den.

Uttalelsen ble lansert under et globalt helseseminar torsdag 21. januar 2021. Du kan lese den i sin helhet her
Seminaret kan du se i opptak her.
 

Illustrasjonsfoto: Stefan Müller (CC BY)