Leger mot atomvåpen har gjennomført sitt første digitale landsmøte nokon sinne.

Landsmøtet vart gjennomført laurdag 25. april på den digitale møteplattformen Zoom. I alt deltok 22 personar på møtet. 19 av desse var stemmeberettiga.

Signe Flottorp vart gjenvald som styreleiar. Me gratulerar! 

Referatet frå landsmøtet finn du her, og sakspapirene her.

Landsmøtet vedtok denne handslingsplanen for 2020.