For å stanse vår felles fiende koronaviruset, ber FNs generalsekretær António Guterres om våpenhvile i alle verdens konflikter.

– Dette voldsomme viruset viser hvor tåpelig det er med krig. Det er derfor jeg i dag ber om en umiddelbar global våpenhvile i alle verdens hjørner, sa Guterres.

Guterres viser til helsevesen som ligger i ruiner og helsepersonell som ofte er rammet i konflikter. 

FN-sjefen ber også om en oppheving av sanksjonene som er ilagt land og som hindrer tilgang på mat, medisin og Covid-19 helsehjelp.

Et uoverkommelig skadeomfang og et helsevesen som selv er rammet, er en risiko legebevegelsen mot atomvåpen er godt kjent med. Ved atomvåpenbruk vil ingen stat eller humanitær organisasjon makte å gi nødvendig helsehjelp.

Derfor har Den internasjonale legebevegelsen mot atomkrig, IPPNW, nå invitert Den internasjonale røde kors-bevegelsen (ICRC) til å støtte opp om FN-sjefens anmodning om våpenhvile. 

I et brev til ICRC 25. mars 2020 ber IPPNW om hjelp til å mobilisere legebevegelser verden over til støtte for Guterres oppfordring om våpenhvile og sanksjonsoppmykning. 

IPPNW er særlig bekymret for situasjonen i Iran. Dersom smitteverntiltak brukes som en unnskyldning for å hindre IAEAs inspeksjoner vil dette sette atomavtalen mange skritt tilbake. 

 

Norske leger mot atomvåpen er den av den internasjonale legebevegelsen mot atomkrig (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW). Noen av organisasjonene i IPPNW-nettverket jobber med flere humanitære saker i tillegg til atomvåpen.