Denne uka gjennomfører Nato en større atomvåpenøvelse i Europa. Øvelsen Steadfast Noon involverer 14 land og opp mot 60 fly, og finner sted ved Kleine Brogel-basen i Belgia. 

Natos atomvåpenøvelser er en årlig begivenhet. Det er timingen som gjør dette spesielt i år.

Atomvåpenøvelser under en pågående krig er en dårlig ide. Krigen trappes opp, spenningen stiger og retorikken inkluderer trusler om atomvåpenbruk. I en slik situasjon risikerer atomvåpenøvelser å bidra til ytterligere eskalering. Dette skriver Hans M. Kristensen ved Federation of American Scientists i et innlegg på Russia Matters.

Kristensen mener situasjonen er et typisk eksempel på hva som kan skje i spente kriser når begge sider eskalerer for å tydeliggjøre at de mener alvor med avskrekkingen. Ingen vil de-eskalere i frykt for å framstå som svake. 

Når Nato ikke vil avlyse, ikke engang utsette, atomvåpenøvelsen Steadfast Noon, står Nato i fare for å gi inntrykk av at begge sider driver med kjernefysisk sabelrasling midt i en pågående alvorlig krig. Dette kan underminere Natos muligheter til å stigmatisere Russlands farlige og uansvarlige atomvåpentrusler. 

Leger mot atomvåpen mener øvelsen burde avlyses, og at Nato må tydeliggjøre at det ikke er aktuelt å bruke atomvåpen i den pågående krigen i Ukraina. Slik kan faren for eskalering reduseres.