Vi er svært skuffet over at Norge ikke stilte seg bak en fellesuttalelse i FN om atomvåpens humanitære konsekvenser.  

Dette innlegget ble først publisert i Dagsavisen 24.08.22


Onsdag 22. august 2022 ble det lagt fram en fellesuttalelse i FN om atomvåpens humanitære konsekvenser. I uttalelsen erklærte de 144 landene som stilte seg bak den, at atomvåpen aldri igjen må brukes. Norge trakk seg fra uttalelsen fordi de ikke støttet denne setningen: «for menneskehetens overlevelse er det i vår interesse at atomvåpen aldri blir brukt, under noen omstendigheter».

Dette er oppsiktsvekkende. Det burde være en selvfølge at Norge stilte seg bak en slik uttalelse, når regjeringen i Hurdalsplattformen sier de vil sette fokus på atomvåpens humanitære konsekvenser.

Norge var med på en nesten identisk uttalelse om atomvåpens humanitære konsekvenser i 2015. Hva skjedde? Er løftene i Hurdsalsplattformen bare tomme ord?

Fellesuttalelsen ble lagt fram av Costa Rica under tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen. I innledningen til konferansen stod FNs generalsekretær Antonio Guterres på talerstolen og advarte om at atomvåpentrusselen ikke har vært høyere siden den kalde krigen. Menneskeheten er i dag bare en misforståelse eller feiltakelse unna kjernefysisk utslettelse, sa Guterres.

Samme uke la Leger mot atomkrig (IPPNW) fram en rapport som viser konsekvensene av atomkrig for global matproduksjon og næringsinntak. En «liten» atomkrig mellom India og Pakistan kan drepe to av tre nordmenn, stadfestet rapporten.

De humanitære konsekvensene av atomvåpen er godt dokumentert. I hvilke scenario er det Norge mener det kan være legitimt å bruke dette masseødeleggelsesvåpenet?

Av Anja Lillegraven
Daglig leder
Norske leger mot atomvåpen