Denne uka begynte sonderinger mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Senterparti på Hurdal. Vi var til stede for å minne dem på atomvåpensaken.

Forrige gang AP, SP og SV var i regjering, tok de initiativ til et internasjonalt arbeid med atomvåpens humanitære konsekvenser. Dette arbeidet ledet etter hvert fram til FNs atomvåpenforbud.

Leger mot atomvåpen arbeider nå for å sikre at en ny regjering setter kjernefysisk nedrustning som en topp-prioritet og signerer FNs atomvåpenforbud. 

Sammen med flere andre organisasjoner i ICAN Norge var vi torsdag 23.09. på Hurdal hvor de tre partiene holdt sonderinger. Vi illustrerte atomparaplyen med en parasoll og paraplyer, og bad en ny regjering si nei til atomparaplyen og signere atomvåpenforbudet.

 

Tusen takk til alle gode sjeler som de siste ukene har hjulpet oss med pengegaver for å intensivere arbeidet opp mot ny regjeringsplattform!