Nå har du muligheten igjen! En ny runde med det populære gratiskurset i medisinsk fredsarbeid er i gang. Her kan du lese mer om kurset og to av initiativtakerne fra Leger mot atomvåpen.

Medical Peace Work er et utdanningsprosjekt drevet av et stort europeisk nettverk av
medisinske fredsorganisasjoner og høyere utdanningsinstitusjoner. Prosjektet ble etablert i 2004 og hadde som mål å lage nettbaserte undervisningsressurser for helsepersonell om voldsforebygging, konflikthåndtering og fredsbygging. Prosjektgruppen lyktes med å få
finansiering fra EUs Leonardo da Vinci-program i to perioder (2005-2008 og 2009-2012), og fra Erasmus+ programmet i perioden 2013-2017.

I den siste perioden var Norske leger mot atomvåpen prosjektkoordinator. Da utviklet gruppen blant annet to MOOCer (Massive Open Online Courses) med aktive fasilitatorer som deltar i diskusjonene. MOOCene, kalt «Global health, conflict and violence» og «Addressing violence through patient care» varer tre uker hver.


Vi har intervjuet Ingvild Fossgard Sandøy og Klaus Melf, to av dem som står bak Medical
Peace Work MOOCene. Begge to er rådsmedlemmer i Norske leger mot atomvåpen.


- Dere har utviklet syv selv-gående nettkurs til dette tema tidligere. Hvorfor laget dere
nå disse MOOCene?


Klaus: Målet med MOOCene var å nå ut til et større publikum og å engasjere deltagerne
enda mer enn det vi klarte med våre selvgående nettkurs. I MOOCene bruker vi en case-
basert metode, der vi gjennomgår praktiske problemstillinger knyttet til helsearbeid i
konfliktsituasjoner, forebygging av atomkrig, reduksjon av klimaendringer, samt hjelp for
ofre for familievold, flyktninger og torturoverlevende. Kursene gir en innføring i hva
helsepersonell kan møte på og noen verktøy som kan brukes for å redusere vold og å
fremme fred.


- Kursene tilbys nå av Universitetet i Bergen, hvorfor det?

Ingvild: Universitetet i Bergen har vært partner i Medical Peace Work-nettverket, og
ettersom UiB har ønsket å satse på utviklingen av MOOCer, fikk vi teknisk hjelp til å sette
sammen MOOCene og lansere dem på Futurelearn – en plattform som når ut til et bredt
publikum med slike kurs. Representanter for organisasjonene som var med å lage materiellet
deltar som fasilitatorer underveis i kursene.


- Kursmaterialet heter “Medical Peace Work”. Hva er egentlig dette?

Klaus: På norsk oversetter vi “Medical Peace Work” med medisinsk fredsarbeid. Vi bruker
begrepet om helsepersonells kompetanse og muligheter til å bedre helse gjennom
voldsforebygging og fredsbygging.

- En av kasuistikkene handler om helsehjelp etter en atombombeeksplosjon. Det er vel
begrenset hva helsearbeidere kan få gjort i en slik situasjon?

Klaus: Ja, det er riktig. Det er nettopp det vi ønsker å få frem gjennom en simulering av en
atombombeeksplosjon over en storby. Helsepersonell er helt maktesløse og blir selv utsatt for stråling og ødeleggelse. Den eneste rasjonelle handlingen er å forebygge at dette
kommer til å skje. Vi viser i denne kursuken også hvordan IPPNW-leger har jobbet iherdig i
mange år for å bli kvitt disse våpnene.


- Hvem vil dere anbefale kursene til?

Ingvild: Kursene er rettet spesielt mot leger og annet helsepersonell, samt studenter, men
undervisningsmateriellet er også nyttig for personer som driver med humanitært arbeid og
menneskerettighetsarbeid.


- Hvordan foregår undervisningen?

Klaus: Kursene foregår online, og hvert av dem går over tre uker med tre undervisningstimer
hver uke. Vi viser videoer med eksperter, og tilrettelegger for diskusjoner studentene
mellom.


- Har kursene vært populært så langt?

Ingvild: Kursene har vært veldig populære. På de to rundene kursene har gått i 2019 har
totalt 1400 registrert seg for «Global health, conflict and violence»-kurset og ca 1200 for
«Addressing violence through patient care». Det er riktignok bare 15-20% som har fullført
kursene, men det er mer enn gjennomsnittet for MOOCer som ligger på 10-12%. Og
tilbakemeldingene har vært veldig gode.


Ønsker du å gjennomføre kursene? Meld deg på her!