I statsbudsjettet for 2022 økes støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider med kjernefysisk nedrustning og ikkespredning.

Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til UDs tilskuddsordning til sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider med nedrustningsspørsmål. I 2021 var potten organisasjonene kunne søke på 5, 5 millioner kroner. 

Økningen var sårt tiltrengt, etter mange år med kutt i støtten til nedrustningsarbeidet.

I Hurdalsplattformen stadfester regjeringen at Norge skal øke innsatsen for kjernefysisk nedrustning, og sette fokus på atomvåpens humanitære konsekvenser. Likevel var det først etter Utenriks- og forsvarskomiteens behandling av budsjettforliket med SV at økningen ble vedtatt.

Vi takker SV, AP og SP for innsatsen!